Audrius STONYS
Kino režisierius
Gimė: 1966m. balandžio 28d. Vilniuje
1984 -1989 Studijavo TV ir kino režisūrą Vilniaus valstybinėje konservatorijoje. Profesinė patirtis: Nuo 1989m. yra sukūręs 10 dokumentinių filmų kaip režisierius ir prodiuseris Lietuvos kino studijoje, Studijoje Kinema ir Studijoje Nominum. Šiuo metu filmuoja vaidybinį filmą.


Film director and producer
Date of birth: 28 April 1966 Vilnius
1984 -1989 Studied in Vilnius Conservatoire TV and film direction. Professional experience: Made 10 films as an independent film maker and producer in Lithuanian Film Studio, Studio Kinema and Studio Nominum. Currently is working on a fiction film project.
Address:
Audrius Stonys
P.O.Box 247
LT-2040 Vilnius, Lithuania
Tel./fax: +370 2 700247; Mob.tel: +370 86 78415; E-mail: Stonys@ktl.mii.lt

Filmografija: / Filmography:


 

“Atverti duris ateinančiam”
1989 35mm 10min
operatorius Rimvydas Leipus
Filmas apie kunigo Tėvo Stanislovo sukurtą ramybės ir tikėjimo salą Paberžėje


“Open the door to him who comes”
1989 35mm 10min
director of photography Rimvydas Leipus
“A film about the island of peace and faith created by Father Stanislovas in Paberze.”

“Baltijos kelias”
(kartu su Arunu Mateliu)
1990 35mm 10min
“Filmas apie imperiją sudrebinusį įvykį - Baltijos Kelią.”


“Baltic Way”
(together with Arunas Matelis)
1990 35mm 10min
”A film about the Baltic Way, the event that shook the empire.”

“Neregių žemė”
1992 35mm 24min
operatorius Rimvydas Leipus
“Šviesa begalinėje tamsoje. Filmas apie aklųjų vidinį pasaulį, kupiną nuojautų, jausmų ir troškimų. Filmas apie žmogaus vidinę šviesą.” Oberhauseno kino festivalio Eksperimentinio kino prizas Gyor “Mediawave” prizas Mons kino festivalio Best Image prizas 1992m. filmas “Neregių žemė” Europos Kino Akademijos apdovanotas “FELIX” prizu kaip geriausias Europos metų dokumentinis filmas.


“Earth of the blind”
1992 35mm 24min
director of photography Rimvydas Leipus
“Light in endless dark. A film about the inner world of the blind, full of insights, feelings and desires. A film about the inner human light.” Oberhauseno film festival Experimental film prize Gyor “Mediawave” prize Mons film festival Best Image prize In 1992 the film “Earth of the Blind” received “FELIX” award from European Film Academy as the Best European Documentary film of the year.


“Griuvėsių Apaštalas”
1993 35mm 18min
operatorius Dainius Mažulis
“Filmas apie gruziną, likimo nublokštą į Lietuvą. Jo vienatvę ir prarastos tėvynės ilgesį. Apie bandymą surasti prasmę daiktų ir laiko griuvėsiuose.”


“Apostle of ruins”
1993 35mm 18min
director of photography Dainius Mazulis “The film depicts a Georgian, thrown of to Lithuania, his loneliness and longing for the lost homeland. An attempt to give a meaning to his existence in ruins of things and time.”“Antigravitacija”
1995 35mm 20min
operatorius Jonas Gricius
“Filmas apie dangaus trauką” San Francisco kino festivalio Certificate of Merit Bornholmas “Balticum” kino festivalio Specialus prizas Vilnius Kino Forumas prizas už geriausią režisūrą San Denis kino festivalio žiuri prizas.


“Antigravitation”
1995 35mm 20min
director of photography Jonas Gricius
“A film about the gravitation of the sky.” San Francisco Film Festival Certificate of Merit Bornholm “Balticum” Film Festival Special Prize Vilnius Film Forum Prize for the Best Direction San Denis Film Festival Jury Award.


“Skrajojimai mėlynam lauke”
1996 35mm 20min
operatorius Vladas Naudžius
“Žmogus tarp dangaus ir žemės. Vienišas begaliniame mėlyname lauke...” Bornholmas “Balticum” kino festivalis 2as prizas Neubrandenburgo kino festivalio DokumentArt Findling prizas.


“Flying over blue field”
1996 35mm 20min
director of photography Vladas Naudzius
“A man flying between earth and sky. Lonely in the infinite blue field...“ Bornholm “Balticum” Film Festival 2nd Prize Neubrandenburg DokumentArt Findling prize.

“Uostas”
1998 35mm 10min
operatorius Vladas Naudžius
”Druskininkų ir Birštono vandens gydyklos. Čia laikas ir erdvė turi kitokią prasmę. Žmonės čia stovi nuogi, kaip tada, kai gimė, be padėties visuomenėje ženklų.”


“Harbour”
1998 35mm 10min
director of photography Vladas Naudzius
“A visual poem about human beings cleaning their bodies and souls in a thermal bath.”

“Fedia. Trys minutės po Didžiojo sprogimo”
1999 35mm 10min
operatorius Vytautas Survila
”Ironiškas pamastymas apie paprastą žmogų neaprėpiamų kosminių dydžių akivaizdoje.” San Francisco kino festivalio Certificate of Merit Neubrandenburgo kino festivalio DokumentArt Findling prizes


“Fedia. Three minutes after the Big Bang”
1999 35mm 10min
director of photography Vytautas Survila
“An ironic reflection on a simple man in the face of immeasurable cosmic dimensions.” San Francisco Golden Gate Awards Certificate of Merit Neubrandenburg DokumentArt Findling prize.

“Skrydis per Lietuvą arba 510 sekundžių tylos”
(dalyvaujant A.Mateliui)

2000 35mm 8min
operatorius Vytautas Survila
4-toji pozicija TOP 10 pasaulinėje “Expo 2000” parodoje.


“510 seconds of silence”
(with participation of Arunas Matelis) 2000
35mm 8min
director of photography Vytautas Survila
4th position in TOP 10 in world exhibition “Expo 2000”

”viena”
2001 35mm 16min
operatorius Rimvydas Leipus
“Šešerių metų mergaitė keliauja pas savo motiną į kalėjimą. Filmas apie vaiką ir didžiulę vienatvę.”
Nyono kino festivalis "Visions du Reel" Publikos prizas.
Gyoro kino festivalis "Mediawave" Specialus prizas.
Splito (Kroatija) "Naujojo kino" festivalio Grand Prix.


”alone”
2001 35mm 16min
director of photography Rimvydas Leipus
“A girl is traveling to a prison to see her mother. A film about a small girl and a vast loneliness.”
Nyon film festival "Visions du Reel" Public Prize.
Gyor film festival "Mediawave" Special Prize.
Split International Festival of "New Film" Grand Prix.